Fixoteket

Laga, låna, byt & bygg!


Förändring

Det ska vara lättare att laga, låna, byta och bygga nytt av gammalt. Helt enkelt att konsumera hållbart. Det är tanken med fyra nya kvartersnära mötesplatser – så kallade Fixotek – i Hammarkullen, Majorna, Rannebergen och Bergsjön. Vid två av Fixoteken underlättas dessutom återvinning genom miniåtervinningscentraler.

Grunden för Fixoteken lades i Miljöbrons Re:Challenge, där 30 studenter tillsammans utforskade de områden där Fixoteken kommer att ligga. Men vi är inte färdiga. Vi behöver din hjälp för att starta upp och driva Fixoteken. Oavsett om du är praktisk och konstnärlig eller mer analytisk i dina förmågor tror vi att du kan bidra.

Ta chansen att forma Göteborgares framtida livsstil. Läs mer här nedan.

Aktuella uppdrag

Praktisera på ett Fixotek - praktiskt arbete!

Under våren 2018 kan du praktisera på ett Fixotek!

Som praktikant vid ett Fixotek bidrar du till att ställa om Göteborgares konsumtion och lyfta återbruk och delande som lösningar för framtiden. Du kommer att arbeta med att planera och hålla i events, ta emot besökare och allt annat som hör Fixoteken till. Mycket av arbetet är praktiskt, så vana av arbete i verkstad, t.ex. inom ramen för ditt utbildningsprogram, är meriterande. Du får stöd och handledning i ditt arbete av projektets medarbetare.

Utvärdering av Fixoteken och ett ytterligare projekt

På förvaltningen Kretslopp och vatten inom Göteborgs Stad, som är värd för Fixoteken, kan du arbeta på en mer analytisk nivå med Fixotekens verksamhet. Dessutom kommer du att utvärdera ett annat avfallsprojekt: Skrota skräpet.

Utvärderingen syftar främst till att fånga upp miljömässiga och sociala nyttor med Fixoteken. Till grund för arbetet finns en framtagen utvärderingsmodell och arbetet kommer att ske i nära samverkan med projektledare för och personal på Fixoteken. Undersökningen inkluderar:

  • Samla in olika typer av statistik.
  • Ansvara för att enkätundersökningar/intervjuer genomförs enligt den framtagna utvärderingsmodellen. Det kan till exempel handla om att genomföra intervjuer, formulera frågor till telefonintervjuer eller göra enkäter.
  • Sammanställa resultat i delrapporter.

Ditt resultat kommer att användas i den utvärdering som görs i slutet av projektet (under våren 2019). Dessutom ligger den till grund för bland annat informationsspridning om resultat från projektet och beslut om fortsatt verksamhet.

Skrota skräpet

Skrota skräpet är en permanent verksamhet som stöttar förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad att komma igång med att källsortera sitt avfall. Inom ramen för Skrota skräpet ingår också arbetet med stadens interna bytessajt Tage och ett arbete med att minska avfallsmängderna genom åtgärder för att förebygga avfall.

I Skrota skräpet har över 100 verksamheter fått stöd sedan projektet startade. Dessa verksamheter får hjälp att anpassa rutiner och inomhusmiljöer för att bättre hantera avfallet samt stöd för eventuella förändringar i miljö- och soprum. Dessutom erbjuds personalen utbildning för att öka kunskapen om sortering. Det har hittills inte gjorts någon uppföljning hos de verksamheter som kommit igång med sorteringen. Praktikuppgiften går ut på att göra denna utvärdering. Utvärderingen kommer antingen att göras via en enkät och/eller intervjuer/platsbesök. Fokus är att ta reda på om Skrota skräpets stöd varit till nytta för verksamheten och om de bibehållit rutinerna för sortering. Materialet ska sedan samlas i en utvärderingsrapport.

Inred ett Fixotek!

Vi söker nu dig som pluggar inredning, möbeldesign, grafisk formgivning eller liknande, och som vill anta utmaningen att skapa attraktiva, inspirerande och funktionella miljöer för aktiviteter inom återbruk och reparation!

Uppgiften går ut på att inreda en lokal med återbrukade möbler och material. Syftet är att dels att planera inredningen av lokalen, dels designa en förvaringslösning av och för återbruk , och dels leda en medskapande byggprocess som kan göras med Fixotekets personal, besökare, personer som går i arbetsträning eller dylikt. Arbetet inkluderar:

Konceptualisering
  • Ta fram en övergripande konceptskiss för utformning av 3 olika lokaler (ca. 100-150 kvm) som skall ha samma innehåll baserat på framtagen kravlista inkl. funktioner, färgsättning och materialval.
  • Designa och rita upp ett koncept på en ”bytesmöbel” för byte av t.ex. kläder, leksaker, böcker och media, köksgeråd och dylikt av återbrukat material och kan anpassas till olika lokaler.
Implementering
  • Skaffa återbrukat material och bygga 1-3 bytesmöbler enligt design från konceptualiseringen tillsammans med samarbetsaktörer – t.ex. genom arbetsträning, öppet-hus-event eller dyl. Personer i projektet kan bistå i, men inte leda, i byggprocessen på plats.
  • Skaffa fram återbrukade möbler, förädla och redesigna dem enligt konceptualisering och inred flexibla ytor för möten, workshops, föreläsningar och event inom återbruk och reparation, t.ex. klädbytardagar, reparationskafé osv. i 1-3 lokaler.

Om uppdragsgivaren

Kvartersnära Minikretsloppsparker och Återbrukscentraler är ett innovationsprojekt inom Göteborgs Stad med stöd från Energimyndigheten, Vinnova och Formas inom ramen för RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. I projektet skall fyra Fixotek utvecklas och testas. Arbetet samordnas av Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten i nära samverkan med allmännyttans bostadsbolag, stadsdelsförvaltningar, Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola, samt det lokala civilsamhället och föreningar.Projektet pågår mellan juli 2017 och juni 2019.

De förväntade effekterna, som skall utvärderas under projektet, är: ökad resurshushållning genom ökat återbruk av prylar och material och förhöjd medvetandenivå; minskad nedskräpning och därmed ökad trygghet; ökad insamling av farligt avfall samt; attraktiva mötesplatser och fritidssysselsättning.

Om Miljöbron

På Miljöbron får vi dig som student att växla upp din kompetens i hållbar utveckling. Sedan 1997 har vi satt fler än 4000 studenter i kontakt med mer än 1500 företag & organisationer. Genom våra skarpa uppdrag och exjobb hos riktiga uppdragsgivare får du chansen att göra konkret skillnad. Våra studenter får alltid nya kontakter – som ofta leder till nya uppdrag, praktikplatser och jobb! Tveka inte att höra av dig till oss för frågor eller fler sätt för dig att bli engagerad! Välkommen!

Tveka inte att höra av dig till oss för frågor eller fler sätt för dig att bli engagerad! Välkommen!

Maila martin@miljobron.se eller ring 0766 12 17 52.

© Copyright MILJÖBRON 2017